Kendiliğinden Yayılan Tesviye Şapı

Kendiliğinden Yayılan Tesviye Şapı

22.08.2020
292

UYGULAMA ALANLARI

• Tüm yapıların orta ve yoğun yaya trafiğine maruz iç zeminlerinde son kat kaplama, seramik, parke laminant, PVC öncesi terazisinde uygun bir zemin oluşturulmak istenen yerlerde kullanılır. Eski ve yeni binalarda bozuk zeminlerin tamiri ve düzeltilmesinde kullanılır. Alt zeminin boşluk ve pürüzlerini kapatarak düzgün bir yüzey sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

• Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Boya, alçı, beton ve varsa yapıştırıcı kalıntıları kazınarak çıkarılmalıdır. Yüzey süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır. Varsa bölgesel bozukluklar Asvil Tamir Harcı ile tamir edilmelidir. Uygulamadan 1 gün önce zemin ıslatılmalıdır. Yüzey doygun halde Şeffaf Zemin Astarı ile astarlanmalıdır. Yüzey tesviye şapı uygulamasından en az 60 dakika önce inceltilmeden şeffaf astar ile 2. kat astarlanmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

• Uygulama sırasında ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Direkt güneş veya kuvvetli rüzgar altında uygulanmamalıdır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

• 3-7 mm kalınlıkta uygulanır. Hızlı ve kolay uygulanır. Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir, alt zeminin pürüzlerini ortadan kaldırır. Eski beton zeminlerin üzerine uygulanabilir. Ekonomiktir.

UYGULAMA

• 25 kg.’lık Yüzeysel Zemin Tesviye Şapı ortalama 6 – 6,5 lt. temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.Harç, 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve 1 – 2 dakika tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç zemine dökülür ve yüzeydeki pürüzlerin doldurulması için silme çekilmelidir. Tesviye şapı kendiliğinden yayılır. Kalınlığı bir mala yardımıyla ayarlanmalıdır. Kirpi rulo ile taranarak gazının çıkartılması sağlanır. Çok düzgün yüzeylerde Asvil Brüt Beton Astarı uygulanarak veya çekiçlenerek zemini pürüzlendirme gereklidir.

UYARILAR

• Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 7 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır (kür sıvısı kullanılmamışsa). Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız. Solumayınız, göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz. Çimento esaslı malzeme olduğundan uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır. Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmalıdır.

• Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

TEHLİKE – GÜVENLİK ÖNERİLERİ

• Gözleri, deriyi ve solunum sistemini tahriş edebilir. Tozunu solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız.

• Gözle temas halinde gözünüzü hemen su ile yıkayıp, doktorunuza başvurunuz.

• Uygulama esnasında koruyucu elbise ve eldiven giyiniz.

• Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.