Yüzey Sertleştirici

Yüzey Sertleştirici

22.08.2020
818

TANIM

• Çimento esaslı, yüksek nitelikte doğal agregaların karışımını (KUVARS, BAZALT, KORUNT ve KALSİT) * içeren ağır yük altında çalışacak, yüksek aşınma mukavemeti istenen zeminlerde taze perdahlanmış beton yüzeylere serpilerek uygulanan, kullanıma hazır toz halde ve modifiye edilmiş yüzey sertleştirme malzemesidir.

AVANTAJLAR

• Yüksek aşınma dayanımının yanında; Yüzeyde oluşacak noktasal darbelere dayanım, Donma-çözünme mukavemeti, Düşük su emme, Asit, yağ, toluen, akaryakıt, klor tuzları ve kimyasallarla karşı dayanım, Anti statik, oksitlenme yapmayan, kolay temizlenen, kir tutmayan, tozuma yapmayan düzgün yüzeyler oluşturmanızı sağlar. Toksik zehirli madde içermez.

• Kullanılan agreganın türüne göre doğal renklerde ya da isteğe bağlı olarak dekoratif uygulamalar için inorganik pigmentler kullanılarak kırmızı ve yeşil renklerde üretilir.

UYGULAMA ALANLARI

• İç ve dış mekanlarda, ağır trafiğin olduğu zeminlerde; Endüstriyel Tesisler, Fabrika, Depo, İmalathane, Mekanik Atölyeler, Otoparklar, Garajlar, Limanlar, Uçak Hangarları, Alışveriş Merkezleri, Yükleme Alanları, Benzin İstasyonları, Kaldırımlar, Okullar, Hastaneler gibi çok geniş kullanım alanına sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

• Yüzey sertleştirici uygulamasının avantajları beton veya şap uygulamalarının yüzeyinde gerçekleşir. Betonun basınç, çekme ve eğilme mukavemeti üzerinde etkisi yoktur. Aynı şekilde betonun basınç dayanım sınıfını ifade eden (C25/30) gibi yüksek dayanım sınıfında beton seçiminin de yüzey sertleştirici uygulamasına gerek bırakmayacağı da doğru değildir.

• Mevcut Beton üzerine Şap Betonu dökülerek uygulama yapılacaksa monolitik ve yüzey şap için ayrı ayrı uygulama yapılır.

• Monolitik uygulamalarda mevcut beton yüzeyindeki çimento şerbeti kazınmalı ve yeteri kadar pürüzlendirilerek temizlenmelidir. Uygulamaya başlamadan önce yüzey suya doyurulmalı yüzeyde serbest su kalması engellenmelidir. Eski ve yeni beton arasındaki yeterli aderansın sağlanması için gerekirse aderans arttırıcı astar uygulanmalıdır.

• Yüzey şap uygulamalarında eski beton üzerine naylon örtü serilerek yeni betonun yapışması engellenmelidir.

• Döküm yapılacak alanın boyutlarına uygun olarak anolar kare şeklinde tespit edilir. Anolarda kullanılacak çelik kalıpların 3 mt uzunluğunda ve 4 cm kalınlığında olması tavsiye edilir. Anolar beton bitiş kotuna göre özellikle geniş uygulama alanlarında seviye kontrolü yapılarak yerleştirilmelidir.

• Doygun yüzey üzerine İhtiyaca göre yüzer veya monolitik şap uygulamasına geçilir. Uygulama yapılacak şapın kalınlığının 7cm’nin üzerinde olması, tercih edilecek betonun; sınıfının en az C25, Dmax. 2 cm, su/çimento oranının 0,45’in üzerinde olması önerilir. Taze betonun seçimine göre gerekiyorsa süper akışkanlaştırıcı ilave edilmeli ve slump değerinin 16-18 cm olması sağlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

• Derz kenarlarının ağır yük altında kırılmasını engellemek için derz boyunca beton çıkarılarak yerine yoğun kıvamlı harç haline getirilmiş ASVİL BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ uygulanmalıdır.

• Beton priz almaya başladıktan sonra sertleşme tam olarak tamamlanmadan yüzey sertleştirici uygulamasına başlanır. Ortamda ki hava ve nem koşullarına göre değişen beton kıvamı ayarlanırken ayak izi yöntemi kullanılır. Beton üzerine basıldığında 5-10 mm kalacak şekilde sertleşme gerçekleştiğinde serpme işlemine başlanır.

• Uygulama için gerekli sarfiyatın 2/3’ü birinci kat ve 1/3’ü ikinci kat olarak uygulanmalıdır. ASVİL BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ Mümkün olduğunca homojen serpilmeli ve mastar ile yedirilerek düzeltilmelidir. Serpme işlemi sırasında yığın olarak dökülmesinden kaçınılmalıdır. İlk kat uygulama yapıldıktan sonra malzeme betonun suyunu alarak nemlenmesi beklenmelidir. Bu süre yüzey sertleştirici uygulamasının renginin değişmesi ile tespit edilebilir. Bu süre zarfından sonra yüzey mümkünse helikopter tepsi perdahı ya da çelik mala ile düzleştirilerek betonla bütünleştirilmesi sağlanır. Kalan malzemede ikinci kat olarak aynı yöntemle yüzeye uygulanır. Anoların üzerine taşan malzeme kurumadan temizlenmelidir.

• Yüzey sertleştirici işlemi bittikten sonra ortam şartlarına bağlı olarak 1-2 gün içinde anoların birleşim yerleri en az 4 mm genişlikte derz kesme makinesi ile kesilerek derzler oluşturulur.

• Zemin betonu ile duvar-perde arasında bırakılan boşluklar ile derz araları mastik ile doldurulabilir.

• Kullanım amacı, renk ve trafik yüküne bağlı olarak 4–8 kg/m2 oranında kullanılmalıdır.